Tanke

Fra Martinus Respondoj
Spring til navigation Spring til søgning

Vished. Skridtet efter anelse. Grundlaget for tænkning. Egenskab ved dyr. At væsenet opnår evnen til at tænke definerer overgangen fra plante til dyr. LB2, 512 [1]

love igen er det samme som planer, og planer igen umuligt kan være til uden at være identiske med tanker, og tanker er bevidsthedsfunktioner, og disse igen er det samme som liv LB2 410 [2]

Tanker består også af stof eller energi. Da tanker er af åndelig natur betegner vi dem som "kræfter", "energier", "stråler", "bølger", "aura", .. (LB1, stk. 181) [3]

Tanker er skabte og "en del af" X3 [4]

Tankens kredsløb

Tanker går i kredsløb på samme måde som de levende væsener har spiralkredsløb. Tankerne "bevæger" sig mellem at være primitive og fuldkomne. De følger livets love og må udvikle sig på samme måde, som årtiderne følger hinanden på en bestemt måde (først forår, så sommer og så eferår) og mennesket starter som en celle og bliver til en organisme og ikke omvendt [5].

En tanke er ufærdig eller ufuldkommen indtil den har gennemløbet kredsløbet og "lyset" og "mørket" [6]. Indtil da repræsenterer den kun en lokalitet eller en distance.

En tankes sandhedsgrad kan måles ud fra hvor primitiv og ufuldkommen den er og hvor kærlig og fuldkommen den er. Det primitive og usande gør sig udslag i "..."det onde", "forfølgelse", "bagtalelse", "vrede", "hævn", "indignation" eller kort sagt, alt, hvad der udtrykker "ukærlighed" eller "inhumanitet"". Her bliver en lokalitet gjort lig med helheden. Fuldkommenhed gør sig udslag i "...højintellektualitet og kulmination i sympati, kærlighed eller humanitet.".[7]


Tankerne i anelses eller instinkt stadie [8]. Udetaljerede tanker. Kun analse. Går over i hukommelsen, hvis vi ikke kommer dem nærmere. De udvikles ikke. Dette er vegetabiltanker.

Tankernes kredsløbs virkninger beskrives midt i stk. 1102 [9] uden at der gives konkret sammenhæng mellem beskrivelser og de seks stadier (instinkt, følelse, tyngde, etc.).


Tankens kredsløb i de seks rigers er beskrevet i kort i stk. 1105 [10].

Referencer