Overbevidsthed

Fra Martinus Respondoj
Spring til navigation Spring til søgning

Martinus bruger begrebet overbevidsthed om X1 og X2 og i andre sammenhænge kun X2.

Overbevidstheden er det som er bag det skabte. Det er det levende bag det skabte. Det er der talenterne opbygges fra liv til liv.

Overbevidstheden er det samme som evighedslegemet (stk. 328) [1]

Med hensyn til "overbevidstheden", da kan den ikke give individet nogen hjernebevidst oplevelse. Dens funktion består kun i en på tiltrækning og frastødning baseret organisering af de energier, det pågældende væsen skal bruge i sin samlede manifestation. Men det gælder stadigt, at "overbevidstheden" i sig selv også kun er et "redskab" for væsenet og udgør ikke væsenet. (stk. 328)


En af årsagerne til at det er uklart hvad der er overbevidsthed kan skyldes følgende citat (LB2, stk. 532):

"Overbevidsthedens eksistens skyldes altså i første instans jegets delvise identitet med "moderenergien" og dets herigennem fremtrædende evne til at reagere overfor de øvrige energier i tilværelsen." [2]

Hvor Martinus beskriver at jeget delvist er identisk med moderenergien (formodenligt via urbegæret...?)


Det levende væsens overbevidsthed består således af jeget, "urbegæret" og "skæbneelementet". LB, 532

"overbevidstheden", der bæres af individets "evighedslegeme", i hvilket dets "skæbneelement" og "talentkerner" eksisterer og som her i "Livets Bog" også er udtrykt under begrebet "X2". LB2, 372 [3]

Vi har derfor udtrykt den del af de evige strukturer, der udgør jeg'et og dets kosmiske skabeevne, hvilket i virkeligheden vil sige: "X1" og "X2" som det levende væsens "overbevidsthed". Denne overbevidsthed udgør således det levende væsens absolutte uforgængelige og dermed evige struktur. DEV1 6.7 [4]


Denne overbevidsthed ligger også hinsides tid og rum. Den er uden for reinkarnation. Den er udenfor døden, og den er så at sige uden for livet. Thi begge disse realiteter er noget, der skabes. (Åndeligt selvmord, Kosmos nr 8, 2016)"