Oplevelse

Fra Martinus Respondoj
Spring til navigation Spring til søgning

Enhver form for oplevelse, ligesåvel den sjælelige eller åndelige som den fysiske er således identisk med reaktionen af jegets energiers berøring med de fremmede energier. LB2 496 [1]

Da livets oplevelse kun kan eksistere i form af en vekselvirkning mellem to former for energi, nemlig den fra universet i form af vore omgivelser LB1 2 [2]

vil det således, kosmisk set, være umuligt for noget væsen at opleve noget, det ikke selv har sået eller er det dybeste ophav til. LB2 437 [3]

Overbevidstheden uden underbevidsthed og dermed uden dags- og natbevidsthed giver ikke individet evne til nogen som helst form for oplevelse af livet. LB2 381 [4]