Modul:Reference

Fra Martinus Respondoj
Spring til navigation Spring til søgning

Dokumentation for dette modul kan oprettes på Modul:Reference/dok

local p = {}

function p.hallo(frame)
 bogTitler = {}
 bogTitler["LB1"] = "Livets Bog 1"
 bogTitler["LB2"] = "Livets Bog 2"
 bogTitler["LB3"] = "Livets Bog 3"
 bogTitler["LB4"] = "Livets Bog 4"
 bogTitler["LB5"] = "Livets Bog 5"
 bogTitler["LB6"] = "Livets Bog 6"
 bogTitler["LB7"] = "Livets Bog 7"

 bogIDer = {}
 bogIDer["LB1"] = 51
 bogIDer["LB2"] = 52
 bogIDer["LB3"] = 53
 bogIDer["LB4"] = 54
 bogIDer["LB5"] = 55
 bogIDer["LB6"] = 56
 bogIDer["LB7"] = 57

 -- første arg er et nummer? dvs. Livets Bog
 if ( tonumber(frame.args['bog']) ~= nil) then
  styknummer = tonumber(frame.args['bog'])
  
  if styknummer < 1 then
   return 'Styknummeret lavere end 0 og findes ikke i [[Livets Bog]]'
  end

  if styknummer > 2664 then
   return 'Styknummeret er højere end 2664 og findes ikke i [[Livets Bog]]'
  end

  if styknummer < 289 then
   return createLBReference("LB1", 51, styknummer)
  end

  if styknummer < 639 then
   return createLBReference("LB2", 52, styknummer)
  end

  if styknummer < 1053 then
   return createLBReference("LB3", 53, styknummer)
  end

  if styknummer < 1591 then
   return createLBReference("LB4", 54, styknummer)
  end

  if styknummer < 1939 then
   return createLBReference("LB5", 55, styknummer)
  end 

  if styknummer < 2396 then
   return createLBReference("LB6", 56, styknummer)
  end

  if styknummer < 2665 then
   return createLBReference("LB7", 57, styknummer)
  end  

  return 'Is the number: ' .. frame.args['bog'] .. 'stk nummer: ' .. styknummer
 end

 -- Symbolbøger
  
 if mw.ustring.upper(mw.ustring.sub( frame.args['bog'], 1, 3 )) == "DEV" then
  -- find symbolnummer og styknummer
  -- f er forord - symbol -2
  -- a indledning - -1
  -- b symbolerne - 0
  s = frame.args['stykke']
  symbolnummer,styknummer = s:match("(.+).(.+)")

  if (symbolnummer == nil) then
   symbolnummer = frame.args['stykke'] 
  end

  -- DEV1 er bog 61
  if mw.ustring.sub( frame.args['bog'], 5, 5 ) == "1" then
   beskrivendeText = '[[Det Evige Verdensbillede 1]], '
   return createSymbolbogReference(beskrivendeText, 61, symbolnummer, styknummer)
  end

  -- DEV2 er bog 62
  if mw.ustring.sub( frame.args['bog'], 5, 5 ) == "2" then
   beskrivendeText = '[[Det Evige Verdensbillede 2]], '
   return createSymbolbogReference(beskrivendeText, 62, symbolnummer, styknummer)
  end

  -- DEV3 er bog 63
  if mw.ustring.sub( frame.args['bog'], 5, 5 ) == "3" then
   beskrivendeText = '[[Det Evige Verdensbillede 3]], '
   return createSymbolbogReference(beskrivendeText, 63, symbolnummer, styknummer)
  end

  -- DEV4 er bog 64
  if mw.ustring.sub( frame.args['bog'], 5, 5 ) == "4" then
   beskrivendeText = '[[Det Evige Verdensbillede 4]], '
   return createSymbolbogReference(beskrivendeText, 64, symbolnummer, styknummer)
  end

  -- DEV5 er bog 65
  if mw.ustring.sub( frame.args['bog'], 5, 5 ) == "5" then
   beskrivendeText = '[[Det Evige Verdensbillede 5]], '
   return createSymbolbogReference(beskrivendeText, 65, symbolnummer, styknummer)
  end      

  -- DEV6 er bog 66
  if mw.ustring.sub( frame.args['bog'], 5, 5 ) == "6" then
   beskrivendeText = '[[Det Evige Verdensbillede 6]], '
   return createSymbolbogReference(beskrivendeText, 66, symbolnummer, styknummer)
  end
 end

 -- Småbøger
 if mw.ustring.sub( frame.args['bog'], 1, 6 ) == "småbog" then
  
  
  -- if kapitel exists - tjek for punktum i string
  stykke = frame.args['stykke']
  kapitel,styknummer = stykke:match("(.+).(.+)")

  -- styknummer kun givet i styknummer, hvis der er et kapitel
  if (styknummer ~= nil) then
   -- fjern bogstav TODO - virker ikke
   bog = mw.ustring.sub( frame.args['bog'], -1 )
   bog = mw.ustring.sub( bog, 8, 11 )
   return '[[' .. frame.args['bog'] .. ']]' .. '[https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/index.php?bog=' .. bog .. '&art=' .. kapitel .. '&stk=' .. styknummer .. ']'
  end

  -- intet kapitel
    bog = mw.ustring.sub( frame.args['bog'], 8, 11 )
    return '[[' .. frame.args['bog'] .. ']]' .. '[https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/index.php?bog=' .. bog .. '&stk=' .. frame.args['stykke'] .. ']'
 end

 -- Symboler
 if frame.args['bog'] == "symbol" then
  return createSymbolReference(frame.args['stykke'])
 end

 -- Artikler
 if frame.args['bog'] == "artikel" then
  return 'Artikel ' .. frame.args['stykke']
 end
 
 -- foredrag
 if frame.args['bog'] == "foredrag" then
  return 'Foredrag, ' .. frame.args['stykke']
 end

 -- Kosmos
 if frame.args['bog'] == "kosmos" then
  return 'Kosmos, ' .. frame.args['stykke']
 end 

 -- Antager det er LB angivet bog, stk.
 if mw.ustring.sub( frame.args['bog'], 1, 2 ) == "LB" then
  -- return '[[' .. bogTitler[frame.args['bog']] .. ']], stk. ' .. frame.args['stykke'] .. '. https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/index.php?bog=' .. bogIDer[frame.args['bog']] .. '&stk=' .. frame.args['stykke']

  return createLBReference(frame.args['bog'], bogIDer[frame.args['bog']], frame.args['stykke'])
 end

 -- Andre bøger 
 return 'Reference ikke genkendt. Se [[Hjælp:Referencer_til_Martinus_værk|vejledning]].'

end

function createLBReference (bogForkortelse, bogID, styknummer)
  return '[[' .. bogTitler[bogForkortelse] .. ']], [https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/index.php?bog=' .. bogID .. '&stk=' .. styknummer .. ' stk. ' .. styknummer ..']'
end

function createSymbolReference (symbolnummer)
-- needs to switch on symbolbog
 return '[[Symbol ' .. symbolnummer .. '|Symbol nr. ' .. symbolnummer .. ']] [https://www.martinus.dk/da-dk/symbol-' .. symbolnummer ..' ]'
end

function createSymbolbogReference (beskrivendeText, symbolbogID, symbol, stykke)
 -- todo validate arguments 'fejl i XXXX'

 if (stykke ~= nil) then
  -- begge angivet
  return beskrivendeText .. ' [https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/index.php?bog=' .. symbolbogID .. '&stk=' .. symbol .. '&pkt=' .. stykke .. ' ' .. symbol .. ' .' .. stykke .. ']'
 end

 -- kun stykke angivet
 -- return beskrivendeText .. ' [https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/index.php?bog=' .. symbolbogID .. '&stk=' .. symbol .. ' ' .. symbol ']'

 return beskrivendeText .. 'styknummer ikke genkendt (arbejder på det)'
end


function p.henvisning(frame)
 bogIDer = {}
 bogIDer["LB1"] = 51
 bogIDer["LB2"] = 52
 bogIDer["LB3"] = 53
 bogIDer["LB4"] = 54
 bogIDer["LB5"] = 55
 bogIDer["LB6"] = 56
 bogIDer["LB7"] = 57 

 indryk = generer_indryk (frame.args['indryk'])
 beskrivelse = generer_beskrivelse (frame.args['wikilink'], frame.args['term'], frame.args['beskrivelse'])
 stykbeskrivelse = generer_stykbeskrivelse (frame.args['stykke'], frame.args['bog'])
 afslutningpaareference = generer_afslutningpaareference (frame.args['sidste_stykke'])

 return indryk .. beskrivelse .. stykbeskrivelse .. afslutningpaareference
end

 function generer_indryk (antalindryk)
  if (antalindryk == "1") then
   return ':'
  end
  if (antalindryk == "2") then
   return '::'
  end
  if (antalindryk == "3") then
   return ':::'
  end  
  if (antalindryk == "4") then
   return '::::'
  end
  return ''
 end


 function generer_beskrivelse (wikilink, term, beskrivelse) 
  if (mw.ustring.upper(wikilink) == "JA" ) then
   -- todo - antager at der altid er et komma til sidst
   t = string.sub(term, 1, -2)
   return '([[' .. t .. ']]' .. ', '
  end

  if ( string.len(beskrivelse) > 0) then
   return beskrivelse
  end

  if (term == nil) then
   return '"term" ikke angivet.'
  end

  return '' .. term
 end

 function generer_stykbeskrivelse (stykke, bog)
  if (mw.ustring.upper(mw.ustring.sub( bog, 1, 2 ) ) == "LB" ) then

   local stykbeskrivelse = stykke

   if (string.match(stykke, ",") ) then
	  local text = ''

	  for k in mw.text.gsplit( stykke, ',', plain ) do
	   -- check k contains chars (ikke tomt efter sidste komma)
	   text = text .. ' 1 '
	  end

	  -- return stykke .. 'stykke har , ' .. text
   end
   
   if (string.match(stykke, "-") ) then
   	-- strip '-' og resten 
   	forstestykke, resten = stykke:match("(.+)-(.+)")
   	stykke = forstestykke
   end

	 if ( string.find(stykke, '.', 1, true) ) then
   -- punkter i stk 2658
    forstestykke, punkt = stykke:match("(.+).(.+)")

    -- fjern punktum
    forstestykke = forstestykke:gsub("[%c%p%s]", "")
    -- return 'forstestykke: ' .. forstestykke .. ' punkt: ' .. punkt

    -- if ( tonumber(punkt) ~= nil ) then
   	return '[https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/index.php?bog=' .. bogIDer[bog] .. '&stk=' .. forstestykke .. '&pkt=' .. punkt .. ' ' .. stykbeskrivelse .. '])'
    -- end
   end

   if (stykke == 'e') then
   	-- efterskriftet
    return '[https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/index.php?bog=' .. bogIDer[bog] .. '&stk=2665' .. ' ' .. stykbeskrivelse .. '])'
   end

   if ( tonumber(stykke) == nil ) then
   	return 'stykke er ikke genkendt som et tal'
   end


   return '[https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/index.php?bog=' .. bogIDer[bog] .. '&stk=' .. stykke .. ' ' .. stykbeskrivelse .. '])'

  end

  return ' stk. ' .. stykke .. ''
 end

 function generer_afslutningpaareference (sidste_stykke)
  if (sidste_stykke == nil) then
   -- ikkes sidste stykke
   return ' * ' 
  end

  return ''
 end

return p