Livsmysteriets løsning

Fra Martinus Respondoj
Spring til navigation Spring til søgning

Martinus beskriver livsmysteriets løsning i 12 punkter. Martinus viser at verdensaltet er et levende alkærligt væsen, som vi kender under begrebet gud og at "alt er såre godt".

Livsmysteriets løsning er blevet en livsbetingelse for jordmenneskeheden, da fortidens forskrifter er blevet forældede [1].

Livsmysteriets løsning er symboliseret i symbol 32.


Livsmysteriets løsning er ikke stedsbetegnet

Verdensaltet er manifestation af både uendelighed og begrænsning [2]. Løsningen på livsmysteriets løsning kan derfor ikke beskrives ved en begrænsning alene, dvs. ved hjælp at mål- og vægtfacitter. Den materielle videnskab vil mangle uendeligheden i livsmysteriets løsning.

Tre indstillinger til livsmysteriets løsning

Der findes følgende tre indstilinger til livsmysteriets løsning[3]:

Indstilling for at kunne forstå livsmysteriets løsning

Martinus at der ikke kræves en teoretisk ramme for at kunne forstå livsmysteriets løsning. Der kræves derimod blot at vi er "absolut frie og uhildede forskere"[4] uden forudgående teorier, som vi vil have livsmysteriet til at passe ind i, da det kan tilsløre løsningen.

De tolv grundfacitter eller stjernefelter

Baseret på 12 kendsgerninger eller uomstødelige grundfacitter (LB2, fra stk. 558 [5] til ca. 621). Beskrivelse af Symbol 32 fra stk. 669[6] i Livets Bog 3 og Det Evige Verdensbillede 3 stk. 32.1 [7].

Grundfacit Beskrivelse Referencer
Livsmysteriets grundfacit nr. 1 det levende væsen er et "noget" og ikke et intet - Alt er et "noget" LB2, stk. 559[8]; LB3, stk. 680 [9]; DEV3, stk. 32.3[10]
Livsmysteriets grundfacit nr. 2 Årsag og virkning LB2, stk. 560[11]; LB3, stk. 681 [12]; DEV3, stk. 32.4[13]
Livsmysteriets grundfacit nr. 3 Logik og planmæssighed LB2, stk. 561[14]; LB3, stk. 682 [15]; DEV3, stk. 32.5[16]
Livsmysteriets grundfacit nr. 4 Ideskabelse eller tænkning LB2, stk. 562[17]; LB3, 683[18]; DEV3, stk. 32.6[19]
Livsmysteriets grundfacit nr. 5 Det levende væsens eksistens LB2, stk 563[20]; LB3, 684 [21]; DEV3, stk. 32.7[22]
Livsmysteriets grundfacit nr. 6 Skelnen mellem "Jeg og "det" LB2, stk. 564 [23]; LB3, 685 [24]; DEV3, stk. 32.8[25]
Livsmysteriets grundfacit nr. 7 Jeget er "noget", der ikke er en virkning af en forudgående årsag. Den årsagsløse årsag LB2, stk. 565 [26]; LB3, 686 [27]; Det Evige Verdensbillede 3, stk. 32.9[28]
Livsmysteriets grundfacit nr. 8 "det treenige princip" LB2, stk. 566 [29]; LB3, 698 [30]; DEV3, stk. 32.10[31]
Livsmysteriets grundfacit nr. 9 "det levende væsen" er manifesteret "i Guds billede efter hans lignelse" LB2, stk. 567 [32]; LB3, 699 [33]; DEV3, stk. 32.11[34]
Livsmysteriets grundfacit nr. 10 "det levende væsens" "evige tilværelse" eller "udødelighed" LB2, stk. 568 [35]; LB3, 731 [36]; DEV3, stk. 32.12[37]
Livsmysteriets grundfacit nr. 11 Reinkarnation og skæbne (og karma) LB2, stk. 569 [38]; LB3, 751 [39]; DEV3, stk. 32.13[40]
Livsmysteriets grundfacit nr. 12 Alt er såre godt LB2, stk. 617 [41]; LB3, stk. 762 [42]; DEV3, stk. 32.14[43]

Argumentation for livsmysteriets løsning

Martinus gennemgår, i stk. 575[44] og frem , hvad konsekvensen er, hvis de elleve første grundfacitter ikke eksisterer og konkluderer for hver af dem at "intet" måtte eksisterer, hvor vi ellers tydeligt oplever liv. Ydermere, argumenterer Martinus at grundfactitterne er et "urokkeligt plus" og stadfæster at "Alt er såre godt", som er livsmysteriets 12. grundfacit[45].

Fra stk. 559 [46] i Livets Bog 2 og frem, er der en "meditation" på os selv, hvor Martinus gennegår hvert af de 12 grundfacitter med udgangspunkt i "os selv".

Oplevelse af livsmysteriets løsning

"løsningen på livets gåde kun opleves ved hjælp af intuitionen" og kan ikke tilegnes ved ren materialistisk forskning (LB6, stk. 2188)[47]

Tilgængeligheden af livsmysteriets løsning er et spørgsmål om moral [48]

De kosmiske analyser er en for intelligensen tilpasset form, som kan give en teoretisk oplevelse af livets mening og livsmysteriets løsning [49].

Talsystemet udtrykker livsmysteriets løsning

I følge Martinus, så er talsystemet fuldkomment og repræsenterer livsmysteriets løsnings 12 grundfacitter [50].

Livsmysteriets løsning i Martinus værk


Referencer

Henvisninger til Martinus værk

Livsmysteriets løsning,
Det Evige Verdensbillede
Det Evige Verdensbillede 4
Livsmysteriets løsning, stk. 36.9, 37.1, 37.5-6, 37.13, 37.15, 40.1, 40.3
Martinus værk - Referer Martinus værk

Artiklen trænger til et eftersyn