Kosmisk bevidsthed

Fra Martinus Respondoj
Spring til navigation Spring til søgning


Kosmisk bevidsthed er det samme som resultatet af et møde med og en sammensmeltning af en i individet boende indre imod den ydre natur og omgivelser rettet dragende kraft og en fra denne natur tilbagevirkende og individet overskyggende kraft." (småbog 10, "Kosmisk bevidsthed")

Det kosmiske klarsyn vil derved afvige fra det fysiske syn, der jo kun udgør en evne til at "se manifestationer", ved at være identisk med en evne til at "se manifestationers facitter". Med intuitionen eller det kosmiske syn "ser" man således ikke genstandene, men de i genstandene inkarnerede idéer og årsager.

Kosmisk bevidsthed er det samme som "den hellige ånd" eller "Guds bevidsthed" LB6 2001 [1]

Det daglige liv i spiralens højeste verdener bæres altså af "kosmisk bevidsthed", hvilket jo er det samme som "den hellige ånd", der igen er det samme som de tankeformationer eller bevidsthedsnuancer, der udgør den allerhøjeste harmonisk, kosmisk-kemiske sammensætning af grundenergierne. Det er selve intellektualitetens, hvilket vil sige forstandens og kærlighedens kulmination. Det er oplevelse af et liv, fuldkommengjort ved væsenets allerhøjeste udnyttelse af intelligens til fordel for manifestation af uselviskhed, og i kraft af hvilken guddommelig indstilling, det kun kan befinde sig i selve Guddommens mentalitet. Det har gjort sig verden underdanig. Gudens visdom, ønsker, magt og kærlighed er blevet dets egen mentalitet. Uhindret af tyngdelove eller dræbende eksplosioner, såvel indeni som udenfor det selv, men med materien lystrende dets mindste tanke, bliver væsenet her en strålende oplevelse for det selv og andre. LB2 383 [2]

Således at være "vejen, sandheden og livet" vil sige det samme som at have "kosmisk bevidsthed". Hinsides dødsfrygten 4.6

Individets lavere egoistiske tilbøjeligheder og lidenskaber bliver således en uoverstigelig hindring for dets opnåelse af den totale store fødsel eller kosmisk bevidsthed og bliver derved i sig selv et værn mod den lemlæstelse eller katastrofe, som en for tidlig opnåelse af nævnte, i følge senere afsnit af Livets Bog, ville være for det pågældende individ selv og dets omgivelser. LB1 125 [3]

at kunne udnytte sine virkelige højeste åndserindringer til fordel for genkendelsesevnens udstrækning til genkendelse af nye højeste åndsoplevelser, hvilken genkendelse igen er det samme som "kosmisk bevidsthed" eller "klarsyn" LB1 203 [4]

Disse sidste rester af en fortidig "kosmisk bevidsthed" kendes i den daglige tilværelse under begrebet "instinktet". LB2 446 [5]

"Kosmisk bevidsthed" har således sit sæde i individets "evighedslegeme". LB2 465

Denne solkraft, der også er det samme som "kosmisk bevidsthed", er det levende væsens evige virkelige lys- og varmekilde. LB2 471 [6]

Begrebet "kosmisk kemi" dækker således hele jegets berøring med grundenergierne, hele dets samlede tanke- eller bevidsthedsfunktion, ligefra dets jongleren med den fysiske energi, vi er vant til at kalde "kemi", og så til den allerhøjeste mentale udfoldelse eller beherskelse af energierne, vi kalder "kosmisk bevidsthed". LB2 506 [7]

Da "kosmisk bevidsthed" udtrykker væsenets allerhøjeste jongleren med energierne, og denne jongleren udgør den allerhøjeste tanke- eller bevidsthedsfunktion, og denne igen er det samme som "synet af Gud", vil nævnte "kemi" være det samme som den absolutte vej til Gud. LB2 506

bliver det samtidigt kanal for spiralens femte grundenergi "intuitionsenergien", der efterhånden fremkalder det samme væsens møde med "den store fødsel", hvorved det får "kosmisk bevidsthed", bliver livets herre, bliver "ét med Faderen". LB2 638 [8]

Det er denne tilstand, der i religionen betegnes som "indvielse", "overskygning af den hellige ånd", og lignende, og her i "Livets Bog" udtrykkes som "den store fødsel" med udløsningen af "kosmisk bevidsthed". LB3 840 [9]

Disse væsener kan ikke undgå "talsmanden den hellige ånd", hvis indtog i deres bevidsthed eller mentalitet er det samme som "kosmisk bevidsthed". LB3 876 [10]

hvilken lykke eller hvilket velvære igen er det samme som "himmeriges rige", "overskygningen af den hellige ånd" eller "kosmisk bevidsthed" LB3 917

Enhver, der vil "arve det evige liv" (opnå kosmisk bevidsthed, viden om sin egen udødelighed og være ét med Faderen), må derfor uundgåeligt indstille sin mentalitetkærligheden. LB4 1590 [11]

Det er denne dagsbevidste, åndelige oplevelsesform, der i "Livets Bog" udtrykkes som "kosmisk bevidsthed". LB5 1662 [12]

Da har det som nævnt fået kosmisk bevidsthed, der igen er det samme som kristusmentalitet. LB6 2076 [13]

Det er denne bevidste forbindelses indtræden, der hedder "den store fødsel", ved hvilken væsenerne får kosmisk bevidsthed, bliver til det fuldkomne menneske i Guds billede efter hans lignelse, ja, bliver ét med Gud. LB6 2333 [14]

Kosmisk bevidsthed er igen baseret på intuitionsevnen, men denne evne begynder først at vokse, efter at væsenet er blevet humant indstillet på grund af dets eget talent. LB7 2523 [15]


Synonymer: Den hellige ånd, Den store fødsel, Intuitionsenergi, Talsmanden den hellige ånd, Kristusmentalitet, ét med Faderen, Arve det evige liv, det fuldkomne menneske i Guds billede efter hans lignelse, visdommens port, indvielse, oplevelsen af kosmisk klarsyn

Se også: Kosmiske glimt

Referencer