Intuitionsenergi

Fra Martinus Respondoj
Spring til navigation Spring til søgning

Intuitionsenergien er en af de seks grundenergier. Intuitionsenergi kulminerer i den guddommelige verden og er latent i dyreriget.

Symbolfarven for Intuitionsenergien er blå.


...den eneste grundenergi i tilværelsen, der er absolut altgennemtrængelig, hvilket vil betyde, at individet gennem den bliver i stand til at "se" tilværelsens højeste realiteter eller livets facit. LB1, 179 [1]

Da denne energi udgør det fineste bevidsthedsmateriale, der findes, udgør den det "stof", i hvilket livets højeste idemateriale skabes. Ja, det er materialet for selve Guddommens bevidsthed. Nævnte energi er derfor også at udtrykke som identisk med "den hellige ånd". Der, hvor "intuitionen" får adgang til kærlighedsvæsenets bevidsthed, oplever det Guddommen. Væsenet bliver "ét med Faderen". Det hæves op på Guddommens eget udsigtspunkt. Det ser uhindret igennem universet, igennem tider og afstande. Guds rige ligger udbredt for dets undrende øjne. LB2, 361 [2]

Men "intuitionsenergien" har også andre fordele. Ved hjælp af den kan individet nå frem til genialitet i skabelse. Denne intuitive skabelse virker igen på en så let og behagelig måde, at den næsten virker som en slags automatfunktion. De mest geniale kunstværker og litteraturfrembringelser, digte, romaner og eventyr skylder denne intuitive skabelse sin tilblivelse. LB2, 368 [3]

Intuitionsenergien [...] er livets højeste intellektuelle energi. LB2, 366 [4]

Den [Intuitionsenergien] er, som tidligere berørt, materiale for "den hellige ånd". Nævnte ånd er igen det samme som livets eller tilværelsens, universets eller verdensaltets "fundamentalvidenskab". Dens idemateriale og tankeformationer udgør Guddommens egen viden om sig selv, universet og tilværelsen. Ved hjælp af intuitionsenergien kan de levende væsener i tilværelsen få personlig adgang til denne Guddommens egen viden.

Denne videns tankeformationer eksisterer kun i form af meget koncentrerede ideer, der udtrykker nævnte videns hovedfacitter. Når individet i sin udvikling når frem til at kunne anvende intuitionsenergien i sin bevidsthed, vil det således kun være disse hovedfacitter, det har adgang til. LB2, 366 [5]