Intelligensenergi

Fra Martinus Respondoj
Spring til navigation Spring til søgning

Intelligensenergien er en af de 7 grundenergier. Intelligensenergien kulminerer i visdomsriget og er latent i planteriget.

Farven i symbolerne for intelligensenergien er grøn.


Med denne energi begynder det således at kunne "løfte" sine fornemmelseserindringer, tage dem ud af deres oprindelige pladser i bevidstheden og sætte dem om i nye og for det selv mere heldige kombinationer, hvorved den af de samme erindringer opståede og bårne genkendelsesevne forstærkes eller gøres skarpere, således at den fra kun at kunne resultere i "forudanelse” nu bliver til "forudviden”. LB1 188 [1]

Denne energi har fået navnet "intelligensenergien". Og da den i sin virkemåde befordrer det levende væsens evne til analysering og tænkning LB1 258 [2]

Da ""intelligensenergien"", [...] og denne energi igen udgør den absolutte hovedbasis for bevidst tænkning LB2 366 [3]

"Intelligensenergien" udgør altså en kraft, ved hvilket jeget kan lede sin sammensætning af materie eller skabelsen af sin manifestation. LB2 354 [4]

I samme grad som denne "følelse" bliver kultiveret, hvilket vil sige, bliver blandet med et passende kvantum "intelligensenergi" og derved bliver omskabt til "kærlighed", begynder det jordiske væsen at befinde sig i det næste rige: det rigtige "menneskerige". LB2 333 [5]

intelligensenergien, som også er udgørende en kosmisk grundenergi og af bindende natur for tyngdeenergien LB1 168 [6]


Se også: Intelligens og Intellekt