Dyreriget

Fra Martinus Respondoj
Spring til navigation Spring til søgning

Dyreriget er baseret på tyngdeenergi.

Se de seks riger, som Martinus beskriver vores evige liv udgør.

Martinus skriver:

"Dyreriget således er et totalt vendepunkt fra mørket til lyset" [1].

Martinus skriver:

"Dyreriget i renkultur udgør altså en verden, hvis daglige liv udelukkende kun rummer angreb, forsvar, parringsdrift og afkomsbeskyttelse." [2]

Referencer

Henvisninger til Martinus værk

Dyrerige,
Livets Bog
Livets Bog 1
Dyrerige, (ikke genkendt) *
dødskamp, 119 *
lidelsernes zone, 175 *
livsbetingelse, (ikke genkendt) *
dræbende princip, 171-72, 246 *
magt er ret, 70-71, 75 *
paradisets have, 80, 85 (ikke genkendt) *
tyngdeenergi, 256
Livets Bog 2
Dyrerige, (ikke genkendt) *
dræbende princip, 296, 334, 360, 521 (ikke genkendt) *
grundenergiernes kombination, 334, 360 (ikke genkendt) *
selvopholdelsesdrift, 449, 520-21 (ikke genkendt) *
tilværelsens eneste helvede, 360
Livets Bog 3
Dyrerige, (ikke genkendt) *
dræbende princip, 641 *
enpolethed, 927 *
efterår, spiralårets, 642 *
grundenergiernes kombination, 642 *
mørkets kulmination, 642 *
vinter, spiralårets, 642 *
Livets Bog 4
Dyrerige, 1518 *
dræbende princip, 1090, 1227, 1421, 1546, 1551, 1587 (ikke genkendt) *
mørkerige, 1431 *
organismeprincip, 1579 *
tyngdeenergi, 1111, 1587 (ikke genkendt) *
tyngdezone, 1105
Livets Bog 6
Dyrerige, (ikke genkendt) *
grundenergiernes kombination, 2258-60 *
livsbetingelse, (ikke genkendt) *
dræbende princip, 1948, 2119, 2200-1, 2289 (ikke genkendt) *
enhver er sig selv nærmest, 2200, 2256-58, 2288 (ikke genkendt)
Livets Bog 7
Dyrerige, (ikke genkendt) *
enpolethed, 2479-80, 2482-84, 2486, 2496, 2529, 2532, 2603, 2624, 2658.16 (ikke genkendt) *
(ikke genkendt) *
fornemste præstation, 2548 *
livsbetingelse, enhver er sig selv nær-mest, 2418, 2427 (ikke genkendt) *
styring af væsenerne i, 2598
Det Evige Verdensbillede
Det Evige Verdensbillede 1
Dyrerige, stk. 4.2, 13.18 *
grundenergiernes kombination, stk. 12.3, 13.15-17
Det Evige Verdensbillede 2
Dyrerige, stk. *
dræbende princip, stk. 17.15, 19.14, 21.11, 21.13, 26.3 *
spiralkredsløbets efterår-vinter, stk. 17.14-15, 17.18
Det Evige Verdensbillede 3
Dyrerige, stk. *
dræbende princip, stk. 30.4, 33.17, 33.52 *
énpolethed, stk. 33.5, 33.51, 33.81 *
grundenergiernes kombination, stk. 30.4 *
instinktenergi, stk. 33.54 *
selvopholdelsesdrift, stk. 33.53 *
spiralkredsløbets mørkezone, stk. 30.9 *
tyngdeenergi, stk. 30.4
Det Evige Verdensbillede 4
Dyrerige, stk. *
dræbende princip, stk. 36.6, 36.10 *
enpolethed, stk. 34.4, 34.10, 34.14, 34.22, 35.2, 35.4-5, 35.8, 36.6 *
kødspisning, stk. 38.12, 38.15, 38.21, 38.25 *
mikrospiral, stk. 38.13-14 *
mørke, stk. 34.4, 34.6, 34.9-10, 38.21 *
parringsakt, stk. 34.14, 34.22, 35.2
Andre bøger
Logik
Dyrerige, stk. *
dræbende princip, stk. 32, 56, 59, 74 *
dyrerigets samlede organismer er et fremskredent "plantelegeme", stk. 41 *
paradisets have, stk. 42-43, 47, 49, 51, 53, 53.1, 69
Småbøger
13. Juleevengeliet
Dyrerige, stk. *
idealer, stk. 6 *
juleevangeliet, stk. 6, 13, 15
14. Bevidsthedens skabelse
Dyrerige, stk. *
dræbende princip, stk. 11 *
instinkt, stk. 11 *
selvopholdelsesdrift, stk. 11
28. To slags kærlighed
Dyreriget, stk. *
drab af abnorme dyr, stk. 47, 51 *
mørke, stk. 1-3, 11 *
parringsaktens betydning, stk. 3, 31, 40 *
tyngdeenergi, stk. 11, 23
Martinus værk - Referer Martinus værk