Det Evige Verdensbillede 5

Fra Martinus Respondoj
Spring til navigation Spring til søgning

Første del af bogen indeholder 33 symboler med forklaringer, som ikke tidligere har været udgivet i bogform. Symbolforklaringerne omhandler hovedsageligt emnet “sygdom og helbredelse i kosmisk belysning” og stammer primært fra båndoptagelser af foredrag med Martinus. Anden del af bogen indeholder udvalgte tekster fra værket, der belyser de emner symbolerne illustrerer.

Indholdsfortegnelse

45. Menneskelegemet som stjernesystem

46. Menneskets atomverden og grundenergierne

47. Den sunde menneskeorganisme

48. Sygdom i menneskeorganismen

49. Mikrokosmisk stjernesystem. Organisk atomverden

50. Instinktuniverset. Instinktatomet eller instinktsolsystemet

51. Tyngdeuniverset. Tyngdeatomet eller tyngdesolsystemet

52. Følelsesuniverset. Følelsesatomet eller følelsessolsystemet

53. Intelligensuniverset. Intelligensatomet eller intelligenssolsystemet

54. Intuitionsuniverset. Intuitionsatomet eller intuitionssolsystemet

55. Hukommelsesuniverset. Hukommelsesatomet eller hukommelsessolsystemet

56. Den sunde atomvirksomhed i organismen

57. Elektronsprængning i menneskets atomverden

58. Atomforgiftning

59. Tyngdeenergiens indbrud i følelsesområdet

60. Følelsesenergiens indbrud i tyngdeområdet

61. Følelsesenergiens indbrud i instinktområdet

62. Intuitionsenergiens indbrud i følelsesområdet

63. Intuitionsenergiens indbrud i intelligensområdet

64. Tyngdeenergiens indbrud i intuitionsområdet

65. Atomkatastrofernes udslag i organismen

66. Mennesket i det fuldkomne tankeklima

67. Den animalske og den vegetariske føde

67A. Den ideelle fødes vibrationer

68. Mavesyre, kogning og kosten

69. Den animalske fordøjelse

70. Den vegetariske fordøjelse

71. Skæbneelement og talentkerner under diskarnation

72. Skæbneelement og talentkerner under inkarnation

73. Den defekte organisme

74. Den defekte organisme og skæbneelementet

75. Menneskets talentkerneødelæggelse

76. Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det ufuldkomne menneske

77. Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det fuldkomne menneske

Indholdsfortegnelse på martinus.dk

Indholdsfortegnelse på martinus.dk