Bevidsthedslegeme

Fra Martinus Respondoj
Spring til navigation Spring til søgning

For at de underbevidste legemer skal kunne blive til dagsbevidsthedslegemer, må de være så stærke, at de kan bære dagsbevidstheden, hvilket vil sige opretholde den fuldt bevidste eller vågne oplevelse eller tilværelse. LB1 182 [1]

Og samme væsens dagsbevidsthed må da også have midlertidig karakter eller natur, alt efter det underbevidsthedslegeme og den herigennem beherskede grundenergis natur, der i øjeblikket bærer jegets bevidsthed. LB2 465 [2]

Igennem ethvert af disse ""underbevidsthedslegemer"" bliver jeget i stand til at kunne korrespondere med eller betjene sig af de tilsvarende seks store grundenergier i tilværelsen: instinkt, tyngde, følelse osv. LB2 528 [3]

Herpå følger talentkernerne for hvert af de andre bevidsthedslegemer, såsom for: "følelseslegemet", "intelligenslegemet", "intuitionslegemet" og "hukommelseslegemet". LB3 943 [4]