Bevidsthed

Fra Martinus Respondoj
Spring til navigation Spring til søgning

X1 eller jegets syn af sig selv (Livets Bog 2, stk. 536). Bevidstheden udgør en "tænkt virklighed" ved siden af den "absolutte virkelighed" og er timelig (Livets Bog 2, stk. 536)[1].

"bevidsthed", hvilket igen vil sige evnen til at skabe og opleve. LB2 314 [2]

love igen er det samme som planer, og planer igen umuligt kan være til uden at være identiske med tanker, og tanker er bevidsthedsfunktioner, og disse igen er det samme som liv. LB2 410 [3]

Tænkning er det samme som bevidsthed (ikke et direkte citat)[4]


"Der har derfor lige så evigt eksisteret et resultat af denne skabeevne. Dette resultat er det samme som "bevidstheden" med dens tilhørende skiftende organismer." [5]


"..."det manifesterede" er begær, tanke og vilje, hvilke foreteelser igen tilsammen er det samme som det levende væsens "bevidsthed"." [6]


Sanseevnen som det samme som bevidsthed [7].


Bevidsthed er ånd [8]. Bevidsthed er et elektrisk anlæg, set fra den fysiske verden, men tanker, ideer og forestillinger set fra den åndelige verden [9].


Referencer

Henvisninger til Martinus værk

Bevidsthed,
Livets Bog
Livets Bog 1
Bevidsthed, (ikke genkendt) *
bevidsthedskategorier, (ikke genkendt) *
A-mennesker, 122-39, 150-53, 170 (ikke genkendt) *
B-mennesker, 140-47, 154-56, 170 (ikke genkendt) *
forskelle mellem A- og B-mennesker, 122, 140, 142 (ikke genkendt) *
Jordmenneskehedens, symboltitel, 150-57 *
bevidsthedsliv, seksualismens betydning, 130 *
dyrets, 184, 186, 222-23, 231 (ikke genkendt) *
kosmisk, (ikke genkendt) *
helligånd, 58, 121 (ikke genkendt) *
intuitionsenergi, 203, 259 (ikke genkendt) *
oplevelse af, på andre kloder, 247 *
mentalt billedgalleri, 254 *
sove- og vågebevidsthed, plantens, 184
Livets Bog 2
Bevidsthed, 314, 536 (ikke genkendt) *
bevidsthedskategorier, 618-20, 626-31 (ikke genkendt) *
bevidsthedslivets moder, urbegæret, 530, 556 (ikke genkendt) *
bevidsthedsmaterie, 595 *
energi, 294-95, 297 *
kosmisk, 445, 447, 457, 459, 490, 506 (ikke genkendt) *
degenererende, 445-48, 451-52 (ikke genkendt) *
evighedslegemet, 464-66 *
helligånd, 383, 638 (ikke genkendt) *
intuitionsenergi, 464, 638 (ikke genkendt) *
kredsløb, 460-61, 466, 470-71 (ikke genkendt) *
naturmenneske, 445-46 *
oplevelse af udødelighed, 467 *
verdensgenløsere, 383 *
kraft, 381, 469 (ikke genkendt) *
makrovæsenets-mikrovæsenernes, (ikke genkendt) *
sammenknytning af, 596, 599 (ikke genkendt) *
udtryk for, 322, 377, 622 (ikke genkendt)
Livets Bog 3
Bevidsthed, 911 *
evig, 1002 *
grundfacit, 683, 1043 (ikke genkendt) *
kosmisk, 758, 815, 820, 875, 986 (ikke genkendt) *
degeneration, 674-75, 961 *
helligånd, 667, 840, 876, 885, 917, 942 (ikke genkendt) *
intuition, 642 *
Jesus, 876, 926 (ikke genkendt) *
kulmination, 642 *
mangler kun i dyreriget, 642 *
naturmennesker, 674-75, 961 *
seksualisme, 840-43, 845 *
kredsløb, 639, 647 (ikke genkendt) *
livsoplevelse, 821 *
talsystemet, 1037-38 *
Livets Bog 4
Bevidsthed, (ikke genkendt) *
kosmisk, 1310, 1423, 1434, 1552, 1557, 1567, 1572, 1590 (ikke genkendt) *
altoverskuelighedsevne, 1550 *
degenereret, 1188, 1191, 1547 (ikke genkendt) *
helligånd, 1539 *
instinkt, 1156, 1161, 1175, 1183, 1188, 1545 (ikke genkendt) *
selvbefrugtningsprincip, 1190 *
tabt, 1534, 1543-44, 1551 (ikke genkendt) *
vanebevidsthed, 1378-79, 1527
Livets Bog 5
Bevidsthed, 1694, 1938 (ikke genkendt) *
djævlebevidsthed, 1600, 1869 (ikke genkendt) *
dyrisk, udlevelse af, 1808 *
englebevidsthed, 1680, 1682 (ikke genkendt) *
kosmisk, 1662, 1725 (ikke genkendt) *
"forhekset", 1600 *
helligånd, 1842, 1886, 1892, 1901 (ikke genkendt) *
J-menneske, 1886-87, 1892-98, 1907 (ikke genkendt) *
omtale i Bibelen, 1750 *
seksualisme, 1879-80, 1886-87, 1912 (ikke genkendt) *
tilværelsesplaner med, 1687 *
vejen til, 1734, 1845, 1871-72, 1882 (ikke genkendt) *
materie, 1692 *
menneskebevidsthed, 1933 *
menneskelig, 1808 *
tanker, 1772 *
vanebevidsthed, 1856
Livets Bog 6
Bevidsthed, 2320 *
elektricitet, 2303-4 *
kosmisk, 2356, 2376 (ikke genkendt) *
højeste viden, 2001, 2075-76, 2092-93, 2100, 2391 (ikke genkendt) *
oplevelse af udødelighed, 2357-58 *
vejen til, 2003, 2112, 2376 (ikke genkendt) *
skabelse af, 1951
Livets Bog 7
Bevidsthed, (ikke genkendt) *
bevidsthedsstruktur, 2481, 2524, 2528, 2554 (ikke genkendt) *
djævlebevidsthed, 2488-89, 2517-18, 2529, 2533, 2543, 2564, 2567-68, 2583, 2589-90, 2593, 2596-97, 2601, 2627, 2642, 2644, 2650, 2654.18-19, 2658.16, 2658.38, 2664 *
(ikke genkendt) *
(ikke genkendt) *
dyrisk, 2548 *
kosmisk, 2397, 2497, 2520, 2604, 2630, 2648, 2652, 2657, 2658.19 *
dobbeltpolethed, 2528, 2604, 2618, 2625 (ikke genkendt) *
helligånd, 2618 *
intuition, 2645, 2647, 2658.11 *
vejen til, 2438, 2505, 2523, 2625, 2631, 2659 (ikke genkendt) *
menneskebevidsthed, 2590
Det Evige Verdensbillede
Det Evige Verdensbillede 1
Bevidsthed, stk. *
bag alle skabelsesprocesser, stk. 1.1 *
bevidsthedsfunktion, seks former, stk. 11.13, 11.17, 11.36 *
kosmisk, stk. 13.20, 13.22, 13.24 *
helligånd, stk. 4.6-7 *
intuitionsenergi, stk. 13.5, 13.22 *
sanseområde, stk. 4.7, 14.10
Det Evige Verdensbillede 3
Bevidsthed, stk. *
grundfacit, stk. 32.6 *
kosmisk, stk. 29.4, 31.2, 33.74 *
grundfacit, stk. 32.14 *
helligånd, stk. 33.72 *
intuitionsenergi, stk. 30.7, 30.9, 33.72 *
kosmiske glimt, stk. 33.36 *
organisme, stk. 29.2 *
symboldetalje, stk. 33.72 *
vejen til, stk. 32.14
Andre bøger
Logik
Bevidsthed, stk. 72, 76, 94-95 *
djævlebevidsthed, stk. 68-69
AS1
Bevidsthed, stk. 40.12, 45.8 *
bevidsthedsart, stk. 24.18 *
bevidsthedsenergi, stk. 10.1, 20.14, 40.12 *
bevidsthedsfelt stk. *
nyt, stk. 2.4 *
bevidsthedsform, stk. 20.28 *
guddommelig, stk. 2.6 *
bevidsthedsindstilling, stk. 14.41 *
bevidsthedslag, stk. 5.6, 6.4, 7.14 *
bevidsthedssfære, stk. 20.20, 44.3 *
bevidsthedstilstand, stk. 7.9-10, 7.14, 14.13, 18.2, 39.1 *
antikrist, stk. 38.2 *
hellig ånd, stk. 38.2 *
kosmisk, stk. 21.3 *
bevidsthedstrin, stk. 23.7, 40.15 *
bevidsthedsudvidelse, stk. 16.14 *
bevidsthedsudfoldelse, stk. 29.6 *
bevidstløshed, stk. 43.1 *
bevidstløshed, kosmisk, stk. 21.4-5 *
dagsbevidsthed stk. *
fysisk, stk. 27.3, 43.1-2, 43.6-7 *
kosmisk, stk. 21.14 *
plante, stk. 17.15, 41.11 *
salighedsvæsen, stk. 41.10 *
djævlebevidsthed, stk. 20.10, 41.30, 41.37, 45.6, 45.8 *
dyrebevidsthed, stk. 25.4 *
fysisk, stk. 43.8 *
Gud, stk. 5.7, 24.18, 34.5, 37.7, 41.35, 44.5 *
primær, stk. 41.34, 41.38, 44.4 *
sekundær, stk. 40.13, 44.4 *
gudebevidsthed, stk. 45.8 *
Guds ånd, stk. 5.1-2, 5.8, 15.6, 18.24, 39.6, 41.18, 41.20-21, 41.36, 41.38 *
stk. *
Jorden, stk. 40.4, 40.6 *
kosmisk (se også Klarsyn), stk. 8.15, 15.2, 15.10, 18.9-10, 20.9, 20.30, 21.3-4, 23.10, 27.8, 30.6, 40.12, 42.6 *
stk. *
daglig træning, stk. 2.4 *
fortidig, stk. 18.15-16 *
hellig ånd, stk. 5.5-6, 7.14-16, 13.14 *
hindring, stk. 18.22 *
intelligens, stk. 2.4 *
jordmenneske, stk. 21.5 *
kors, stk. 15.14 *
korrespondance med Gud, stk. 15.13 *
kærlighedsevne, stk. 2.4 *
Livets Bog, stk. 7.10 *
livsytringsfacit, stk. 15.8 *
Martinus, stk. 7.9 *
opnåelse af, stk. 7.14, 7.22, 24.19 *
liv, stk. 21.11 *
materie, åndeliggjort, stk. 16.14 *
menneskelig, stk. 43.10 *
mineralliv, stk. 43.6 *
natbevidsthed, stk. 43.1-2, 43.4, 43.7 *
naturen, stk. 15.8 *
overbevidsthed, stk. 27.5, 37.7, 37.9, 41.4, 41.10 *
tanke, stk. 19.8 *
tankeenergi, stk. 7.12 *
underbevidsthed, stk. 37.7 *
åndelig, stk. 2.4, 43.2, 43.8 *
anlæg for, stk. 2.4
Småbøger
7. Den længst levende afgud
Bevidsthed, stk. 11 *
kosmisk, helligånd, stk. 18
10. Kosmisk bevidsthed
Bevidsthed, stk. *
kosmisk, stk. *
degenererende, stk. 11 *
instinkt, stk. 11, 13 *
Martinus', stk. 1 *
naturmenneske, stk. 11-12 *
lokalbevidsthed, stk. 1 *
universalbevidsthed, stk. 1
11. Bønnens mysterium
Bevidsthed, stk. *
bevidsthedsakse, stk. 14-15 *
bevidsthedsenergier, stk. 14 *
bønnens betydning, stk. 2
12. Vejen til indvielse
Bevidsthed, stk. *
kosmisk, helligånd, stk. 15 *
uligevægt, stk. 11-13
14. Bevidsthedens skabelse
Bevidsthed, stk. *
dyrisk, stk. 14 *
kosmisk, stk. 19 *
intuition, stk. 18 *
menneskelig, stk. 14-15 *
plantens, stk. 9
16. Reinkarnationsprincippet
Bevidsthed, stk. *
bevidsthedsorganer, stk. 6 *
kaotisk, stk. 3
Bevidsthed, stk. *
tanker, stk. 3, 5, 8 *
verdensaltets tomrum, stk. 6, 8 *
ånd, stk. 3
19. Kosmiske glimt
Bevidsthed, stk. *
erfaringer, stk. 1 *
livsoplevelse, stk. 7
Bevidsthed, stk. *
eksperimentalbevidsthed, stk. 2 *
kosmisk, stk. *
hvornår får man?, stk. 4 *
vejen til, stk. 4-6
21. Hinsides dødsfrygten
Bevidsthed, stk. *
dyrisk, stk. 2-3, 5-7, 10 *
menneskelig, stk. 2-3, 5-7
22. Livets vej
Bevidsthed, stk. *
Guds primære, stk. 3-4, 7 *
Guds sekundære, stk. 3-4, 7 *
kosmisk, stk. 3
Bevidsthed, stk. *
dyrisk, stk. 7, 9 *
menneskelig, stk. 7, 10-11
25. Vejen til paradis
Bevidsthed, stk. *
dagsbevidsthed, stk. 8 *
kosmisk, stk. 19, 57 *
sansning, stk. 18, 29 *
tanker, stk. 5, 8, 10, 29
26. Djævlebevidsthed og Kristusbevidsthed
Bevidsthed, stk. *
djævlebevidsthed, stk. 15, 17 *
dyrets, stk. 10-12 *
jordmenneskets, stk. 10, 12-15 *
kosmisk, stk. 17
Bevidsthed, stk. *
elektrisk struktur, stk. 2 *
kortslutning, stk. 4
27. Verdensfredens skabelse
Bevidsthed, stk. 16-18 *
kosmisk, stk. 6
28. To slags kærlighed
Bevidsthed, stk. *
dyrisk-menneskelig, stk. 36, 38, 40 *
Guds primære, stk. 21-24, 41 *
Guds sekundære, stk. 22-26, 28, 41
Hjælp til redigering af indeks og referencer til Martinus værk