Alt er såre godt

Fra Martinus Respondoj
Spring til navigation Spring til søgning

"For at noget kan være "såre godt", må det være i kontakt med alle livets love, hvilket vil sige, at det må være af en sådan natur, at dets slutvirkning må være en åbenbaring af hundrede procent logik, der igen, som vi senere skal se, er det samme som den rene hundrede procent "kærlighed". LB2, 574

Alt her er "såre godt", hvilket vil sige nyttigt. Logik, kap 53

Da alle skabte foreteelser, ja hele universets struktur er planmæssigt organiseret, således at absolut alt er til nytte, hvilket vil sige: er til velsignelse for de levende væsener, ja, ligefrem betinger, at de alle skal få et absolut fuldkomment liv, er alt jo såre godt, hvilket vil sige, at alt er til velsignelse, alt er til for at skabe glæde, velvære og salighed for de levende væsener. LB6 2045

Da studiet af den guddommelige verdensplan eller livet viser os, at "alt er såre godt", og at ingen i virkeligheden kan lide uret eller gøre uret, så kan jo ingen komme i en sådan situation, at der kan blive tale om nogen skyld, hvilket vil sige: en begået "synd" eller "uret" imod nogen, og som man derfor i absolut forstand har pligt til at bede om forladelse for. Bønnens mysterium, kap 14

Det er i denne bevidsthedsform, at man bliver "ét med Faderen", hvilket vil sige: ser alt fra "Faderens eget udsigtspunkt", det absolutte udsigtspunkt hvorfra "alt er såre godt". LB3 986

Verdensaltet eller den guddommelige verdensplan er ikke en kombination af fejl og ufuldkommenheder, men en kulmination af den logik, der betinger at "alt er såre godt". LB4 1368


Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. Og det blev Aften, og det blev Morgen, sjette Dag. 1 Mosebog 1:31


Bekræftelse på at alt er såre godt

"Alt er såre godt" bekræftes af at det onde og det gode er henholdsvis det ubehagelige gode og det behagelige gode, hvilket viser at alt der eksisterer er godt [1]

Referencer