Åndsvidenskab

Fra Martinus Respondoj
Spring til navigation Spring til søgning


Om åndsvidenskab fra bogen "Bisættelse" kapitel 32:

"Den ny forskningsmetode er altså baseret på indstilling på selve livet. En indstilling på selve livet vil igen sige det samme, som at forskeren i dette tilfælde er indstillet på at undersøge – ikke det levende væsens vægt, dets legemsbygning, dets organer og blod osv., men derimod ønsker klarhed over den mystik, det "noget", der gennem de nævnte faktorer afslører bevidsthed, intelligens og vilje. Dette mystiske "noget" vil blive brændpunktet i fremtidens forskning. Og denne forsknings resultater bliver i modsætning til nutidens videnskab, der jo er at udtrykke som "materievidenskab", at betegne som "åndsvidenskab"." [1].

"Uden denne åndsvidenskab vil en fredens verdenskultur være en umulighed. " [2]

Åndsvidenskabens nødvendighed

Åndsvidenskaben er nødvendighed fordi kirkernes dogmer og manglende forklaringer ikke længere acceptable for "intelligente væsener" [3]. Væsenerne er derfor uden moralsk kurs. De behøver en videnskabeliggjort moralsk kurs, som de får igennem åndsvidenskaben, som blandt andet forklarer livsmysteriet.

Referencer

Henvisninger til Martinus værk

Åndsvidenskab,
Livets Bog
Livets Bog 1
Åndsvidenskab, *
filosofi, begyndelsen til, 247 *
kærlighedsvidenskab, 230
Livets Bog 3
Åndsvidenskab, 876 *
stadfæstelse af Jesu ord som videnskab, 879 *
Livets Bog 4
Åndsvidenskab, (ikke genkendt) *
Bibelen, 1169 *
dogmetro-åndsvidenskab, 1169, 1185 (ikke genkendt) *
helligånd, 1539 *
mission, 1529 *
udbredelse af, 1255 *
udvikling, 1292, 1490 (ikke genkendt)
Livets Bog 5
Åndsvidenskab, 1897 *
helligånd, 1807, 1888 (ikke genkendt) *
seksualisme, 1880, 1892, 1900 (ikke genkendt)
Livets Bog 7
Åndsvidenskab, 2654.21-22, 2658.40 *
automatfunktion, 2535 *
helligånd, 2651-53 *
intuition, 2535 *
kosmisk verdensbillede, 2645, 2651-54 (ikke genkendt) *
kritik af, 2658.31 *
livsvidenskab, 2658.11 *
mission, 2659 *
modtagelighed for, 2520, 2523-24, 2536, 2654.25, 2657, 2658.31, 2658.34, 2660-63 *
(ikke genkendt) *
sandhed, 2591, 2659-64 (ikke genkendt) *
Det Evige Verdensbillede
Det Evige Verdensbillede 2
Åndsvidenskab, stk. *
forhold til materialistisk videnskab, stk. 21.24, 25.10 *
helligånd, stk. 21.27 *
modtagelighed for, stk. 21.24, 25.12 *
verdensgenløsning, stk. 21.27, 22.17 *
verdensstaten, stk. 24.3, 24.10, 25.14
Det Evige Verdensbillede 3
Åndsvidenskab, stk. 33.72 *
kærlighedsvidenskab, stk. 33.26 *
religiøs videnskab, stk. 33.70
Andre bøger
Logik
Åndsvidenskab, stk. 66, 82, 84
AS1
Åndsvidenskab, stk. 7.6, 22.1, 28.3, 32.8 *
akademikere, stk. 14.36 *
analyser, stk. 14.7 *
interesse, stk. 8.20 *
litteratur, stk. 7.5 *
modervidenskab, stk. 14.10-11 *
parapsykologi, stk. 14.35 *
sprogbrug, stk. 7.17 *
start, stk. 18.25 *
videnskab, stk. 14.35-36, 21.5
Bisættelse
Åndsvidenskab, stk. *
hellige ånd, stk. 153-54, 164, 189, 191-92, 196-97 *
tilværelsens generallogik, stk. 36 *
åndsforsker, stk. 13, 32
DIK
Åndsvidenskab, stk. 14, 92 *
alkærlighedens videnskab, stk. 5
Småbøger
6. Blade af Guds billedbog
Småbog 6b
Åndsvidenskab, stk. *
helligånd, stk. 2 *
kritik-forståelse, stk. 13
8. Menneskeheden og verdensbilledet
Åndsvidenskab, stk. 18, 22-23, 29 *
helligånd, stk. 24, 54 *
Kristus, stk. 54 *
mission, stk. 24-25 *
videnskabelighed, stk. 69
12. Vejen til indvielse
Åndsvidenskab, stk. *
forfængelighed, stk. 21 *
forståelse af, udviklingstrinnets betydning, stk. 1 *
kritik af, stk. 20-21 *
tilhængere, kvalitet-kvantitet, stk. 21 *
viderebringelse af, stk. 20-21
15. Ud af mørket
Åndsvidenskab, stk. *
teori-oplevelse, stk. 11-12 *
verdensgenløsning, stk. 11-12
17. Verdensreligion og verdenspolitik
Åndsvidenskab, stk. *
intuitionsvidenskab, stk. 5 *
materialistisk videnskab, stk. 5
Åndsvidenskab, stk. *
Guds ånd, stk. 7 *
helligånd, stk. 7 *
kristendom, sand, stk. 7
18. Livets skæbnespil
Åndsvidenskab, stk. *
forståelse af, stk. 10 *
praktisering af kristendom, stk. 11
21. Hinsides dødsfrygten
Åndsvidenskab, stk. 18-19
23. De levende væsners udødelighed
Åndsvidenskab, stk. 6-7, 18 *
videnskab, stk. 7-8
24. Kulturens skabelse
Åndsvidenskab, stk. 22 *
verdens frelse, stk. 36 *
videnskab for væremåde, stk. 35-36
27. Verdensfredens skabelse
Åndsvidenskab, stk. 15, 35, 37
Martinus værk - Referer Martinus værk