Intolerance

Fra Martinus Respondoj

Intolerance er det samme som had, vrede eller indignation. Udgår fra tyngdeenergien. Modvægten er følelsesenergien i sammenhæng med intelligensenergien får ovetaget over tyngdeenergien og skaber tolerance. (LB1, stk. 168)[1]

"Ved intolerance forstår man udløsningen af et væsens indignation eller had mod et andet væsen, fordi dette fremtræder med en anden opfattelse, med et andet livssyn, med andre idealer og dermed med en anden handlemåde end det selv." (LB1, stk. 159)[2]

Intolerance som tærskelens største vogter [3].

"At bekæmpe intolerancen er jo det samme som at udvikle tolerance" [4].

Se også

Uvidenhed

Symbol nr. 3

"Intolerance" er titlen på symbol nr. 3.

Referencer

Artiklen trænger til et eftersyn